Dec 27

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRE KİTABI

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRE KİTABI

Nov 14

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN ÇOCUKLARDA TERAPÖTİK AT BİNME AKTİVİTELERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE OTİZM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
1-Gonca Özyurt, 2- Çağla Dinsever, 3- Selçuk Akpınar, 4- Kürşat Özcan, 5- Yücel Şal, 6- Yusuf Öztürk
1- Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Birimi
2- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gelişim Birimi
3-4- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu 
5-Nevşehir Devlet Hastanesi
6- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Birimi

——————————————————————————————————–

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

ESKİŞEHİR MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE YEREL HALKIN ÇOCUKLARINDA YAŞAM KALİTESİ KARŞILAŞTIRILMASI

Zeynep Demirtaş, Hatice Aygar, Gülsüm Öztürk Emiral, Melike Alaiye, Ece Elif Öcal, Muhammet Fatih Önsüz, Selma Metintaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

———————————————————————————————————-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

LOMBER DİSK HERNİSİ OLAN OLGULARDA FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

1-Duygu Aktar Reyhanioğlu, 2-Fatih Sefil

1-Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

2-Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

Nov 04

KONGRE PROGRAMI

Kongre programı yayınlanmıştır. 

Programa erişmek için lütfen tıklayınız…

Nov 04

BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI

Bildiri sunumuna ilişkin program yayınlanmıştır. 

Sunum programına erişmek için tıklayınız…

Oct 28

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU

Kongrede kabul edilen bildirilerin oturumlara göre dağılımı 1-4 Kasım 2016 tarihleri arasında bu alanda duyurulacaktır. 

5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresinde kabul edilen bildirilerin sunumu hem sözlü, hem de poster biçiminde yapılacaktır. 

Bildiri sunumunda:

Bildiri sorumlu yazarı (bildiriyi kongrede sunacak olan yazar) toplamda bildirisini en fazla 7 dakikalık bir sürede kongrede sunacaktır.

Bildirinin sözel olarak sunumu: en çok 7 slayt ile 7 dakika içinde sunulacaktır. Slayt düzeni şu şekilde olmalıdır:

  • 1 . slayt: Başlık ve Amaç
  • 2. slayt: Gereç-Yöntem
  • 3-6. slayt: Bulgular
  • 7. Slayt: Sonuç

Bildirinin poster olarak sunumu (hazırlanması): Kabul edilen ve sözlü olarak da sunulan tüm bildirilerin aynı zamanda poster olarak da sunulması beklenmektedir. Posterler standart olarak 60 ya da 70 cm. en, 90 ya da 100 cm. boy olacak şekilde hazırlanmalıdır.   Ayrıca araştırmacıların, bildirilerinin el çıktısını (A4 üzerine ölçeklendirilmiş kopyasını) sözel sunum yapacağı ilgili dal sempozyumu sırasında, ya da  poster holünde izleyicilere dağıtmaları istenir.

vertical-poster-sample

Aug 01

Kongreye Davet

Değerli meslektaşlarım,
Sağlık girişimleri ile ilgili karar sürecine hastaların öznel kararlarını da katan, dünyada sağlık hizmetlerinin planlanmasındaki parametrelerden birisi olan “Yaşam Kalitesi”, bu güne dek  bütüncül anlamda Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneğinin (SAYKAD) bilimsel toplantılarında tartışıldı.
Ülkemizde ilk kez 2004 yılında düzenlediğimiz “Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi” kongrelerinin beşincisini düzenlemenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. “International Society of Quality of Life (ISOQOL)”ün afiliye kuruluşu olan SAYKAD’ın 11-12 Kasım 2016 tarihleri arasında, İzmir’de  "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi"nde yapılacak 5. kongresine katılımınızı bekliyoruz.  Ağırlıklı olarak farklı klinik tıp disiplinlerini bir araya getiren toplantının bu yılki başlığı “Çocukluktan Yaşlılığa Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi”dir.
Kongre paneller ve sözel bildiri sunumları ile gerçekleştirilecek olup, bildiri gönderimi için son tarih 21 Ekim 2016'dır.

İzmir’de buluşmak dileğimizle..
Saygılarımızla

Prof. Dr. Hayriye Elbi
SAYKAD Yönetim Kurulu Başkanı