«

»

Oct 28

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU

Kongrede kabul edilen bildirilerin oturumlara göre dağılımı 1-4 Kasım 2016 tarihleri arasında bu alanda duyurulacaktır. 

5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresinde kabul edilen bildirilerin sunumu hem sözlü, hem de poster biçiminde yapılacaktır. 

Bildiri sunumunda:

Bildiri sorumlu yazarı (bildiriyi kongrede sunacak olan yazar) toplamda bildirisini en fazla 7 dakikalık bir sürede kongrede sunacaktır.

Bildirinin sözel olarak sunumu: en çok 7 slayt ile 7 dakika içinde sunulacaktır. Slayt düzeni şu şekilde olmalıdır:

  • 1 . slayt: Başlık ve Amaç
  • 2. slayt: Gereç-Yöntem
  • 3-6. slayt: Bulgular
  • 7. Slayt: Sonuç

Bildirinin poster olarak sunumu (hazırlanması): Kabul edilen ve sözlü olarak da sunulan tüm bildirilerin aynı zamanda poster olarak da sunulması beklenmektedir. Posterler standart olarak 60 ya da 70 cm. en, 90 ya da 100 cm. boy olacak şekilde hazırlanmalıdır.   Ayrıca araştırmacıların, bildirilerinin el çıktısını (A4 üzerine ölçeklendirilmiş kopyasını) sözel sunum yapacağı ilgili dal sempozyumu sırasında, ya da  poster holünde izleyicilere dağıtmaları istenir.

vertical-poster-sample