«

»

Nov 14

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN ÇOCUKLARDA TERAPÖTİK AT BİNME AKTİVİTELERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE OTİZM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
1-Gonca Özyurt, 2- Çağla Dinsever, 3- Selçuk Akpınar, 4- Kürşat Özcan, 5- Yücel Şal, 6- Yusuf Öztürk
1- Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatri Birimi
2- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gelişim Birimi
3-4- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu 
5-Nevşehir Devlet Hastanesi
6- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Birimi

——————————————————————————————————–

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

ESKİŞEHİR MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE YEREL HALKIN ÇOCUKLARINDA YAŞAM KALİTESİ KARŞILAŞTIRILMASI

Zeynep Demirtaş, Hatice Aygar, Gülsüm Öztürk Emiral, Melike Alaiye, Ece Elif Öcal, Muhammet Fatih Önsüz, Selma Metintaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

———————————————————————————————————-

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

LOMBER DİSK HERNİSİ OLAN OLGULARDA FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

1-Duygu Aktar Reyhanioğlu, 2-Fatih Sefil

1-Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

2-Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı