Poster Hazırlama

BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Kongrede kabul edilen bildiriler hem sözlü hem de poster olarak sunulacaktır.

Sözel bildiriler en çok 7 slayt ile 7 dakika içinde sunulacaktır. Slayt düzeni şu şekilde olmalıdır:

1 . slayt: Başlık ve Amaç

2. slayt: Gereç-Yöntem

3-6. slayt: Bulgular

7. Slayt: Sonuç

Kongrede kabul edilen bildiriler aynı zamanda kongre alanında poster olarak yer alacaktır. Posterler standart olarak 60 ya da 70 cm. en, 90 ya da 100 cm. boy olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

Posterde kullanılacak yazı karakteri ve büyüklüğü en az 1 metreden okunabilecek büyüklükte olmalıdır. 

vertical-poster-sample