Kurullar'e dön

Düzenleme Kurulu

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Hayriye Elbi (Başkan)

Erhan Eser (Sekreter)

Hakan Baydur (Sekreter)

Ömer Aydemir

Aylin Ermertcan

Dilek Ergin

Özlem Kuman

Aynur Çetinkaya

Gül Gerçeklioğlu