Kongre Programı

5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

"Çocukluktan Yaşlılığa Yaşam Kalitesi"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

SAYKAD-İzmir

KONGRE PROGRAMI 

  • Ana Oturumlar
  • Paralel Dal Sempozyumları ve Bildiri Sunumları

olmak üzere iki temel bölümde yer almaktadır. 

ANA PROGRAM

11 Kasım 2016 (1. Gün):

Kayıt ve Açılış 09:00 – 09:30

Konferans (09:30 – 10:15 )

Yönetici: Prof. Dr. Hayriye Elbi, Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Dünyada ve Türkiye’de yaşam kalitesi, klinik uygulamanın neresinde?

Prof. Dr. Ömer Aydemir

Manisa CBÜ. Tıp Fak. Psikiyatri AD.

Ara: 10:15 – 10:45

İkili konferans (10:45 – 12:00)

 Yönetici:Prof. Dr.Şebnem Pırıldar, Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

İyilik durumu ve yaşam kalitesi: Kavramsal değerlendirme

Prof. Dr. Hayriye Elbi

Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.

Özbildirim ölçekleri hakkındaki FDA ve EMA rehberleri

Prof. Dr. Erhan Eser

Manisa CBÜ. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

 

12:00 – 13:00 Öğlen arası

Panel (13:00 – 14:15)  Yaşlılık sorunları  ve yaşam kalitesi

Yönetici: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Ege Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. Nefroloji BD.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen temel özellikler ve risk faktörleri

Doç. Dr. Şevnaz Şahin

Ege Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. Geriatri BD

Yaşlılıkta ortaya çıkan nörolojik hastalıkların yaşam kalitesi üzerine etkileri

Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar

Eskişehir Acıbadem Hastanesi

Ameliyathanede kırılgan bir yaşlı

Doç. Dr. Verda Toprak

Başkent Üniversitesi

İstanbul Araştırma ve Uygulama Hastanesi

İkili Konferans (14:15 – 15:15) Engellilik ve yaşam kalitesi

Yönetici: Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa CBÜ. Tıp Fak. Psikiyatri AD.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Bedensel engellilerde yaşam kalitesi

Prof. Dr. Ümmühan Baş Aslan

Denizli Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Zihinsel engellilerde yaşam kalitesi

Prof. Dr. Berna Binnur Akdede

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

 

Ara: 15:15 – 15:30

 

Paralel Dal Sempozyumları (15:30–18:00)

12 Kasım 2016 (2. Gün):

Konferans (09:00 – 09:30 )

Yönetici: Prof. Dr. Yücel Demiral

Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Yaşam kalitesinin vekil (proxy) değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Baydur

Manisa CBÜ. Sağlık Bilimleri Fak. Sosyal Hizmet Bölümü

İkili Konferans (09:30 – 10:30) Bakım verenlerin yükü ve yaşam kalitesi

Yönetici: Prof. Dr. Rukiye Pınar, Sabahattin Zaim Üniv. Sağlık Bil. Fak. Hemş.Böl.

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Nörolojik sorunlarda bakım veren yükü ve yaşam kalitesi

Yrd. Doç.Dr. Zeliha Tülek

İstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemşirelik Fak. İç Hast. Hemş. AD.

Psikiyatrik morbiditelerde bakım veren yükü ve yaşam kalitesi

Uz. Dr. Didem Sücüllüoğlu Dikici

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

 

Ara: 10:30 – 11:00

Panel (11:00 – 12:30)  Çocuk sağlığında yaşam kalitesine yaklaşım

Yönetici: Prof. Dr. Mustafa Bak, Serbest Hekim

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. 20 Mayıs Amfisi

Kanserli çocuk ve yaşam kalitesi

Prof. Dr. Mehmet Kantar

Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ve EÜPBM

Hemofilide yaşam kalitesi

Prof. Dr. Can Balkan

Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD., Çocuk Hematolojisi BD.

Çocuk psikiyatrisinde yaşam kalitesi

Prof. Dr. Özlem Gencer

DEÜ Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

 

12:30 – 13:30 Öğlen arası

Paralel Dal Sempozyumları (13:30–17:00) (Ara: 15:30-15:45)

Bildiri Ödülleri sunumu ve kapanış (16:30–17:00)

PARALEL DAL SEMPOZYUMLARI

11 Kasım 2016 Paralel Dal Sempozyumları (15:30–18:00)      Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD.

Salon 1

Dal Sempozyumu  1: Nörolojik sorunlar ve yaşam kalitesi (15:30–18:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

Panel: Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi

Genel Koordinatör: Prof.Dr. Hatice Mavioğlu, CBÜTF Nöroloji AD. TND Yaşam Kalitesi ÇG. (Açılış)

Moderatörler:

Prof.Dr.Demet Özbabalık, Eskişehir Acıbadem Hastanesi

Prof.Dr.Görsev Gülmen Yener, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji AD.

Konuşma(cı)lar :

ALS hastalarında iletişim ve güncel teknolojiler

Uzm. Dr.Alper Kaya, ALS Derneği  Başkan Yardımcısı

Parkinson hastalığında yaşam kalitesini ve toplumda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar

Prof.Dr. Ayşe Bora Tokçaer, TND Genel Sekreteri

İzmir MS derneğinin MS’li hastaların yaşam kalitesini arttırmaya  yönelik faaliyetleri

Prof.Dr.Egemen İdiman, İzmir MS Derneği Başkanı

Mersin’de aktif yaşlanma merkezi ve yaşlı dayanışma evleri ile yapılan yaşam kalitesi odaklı çalışmalar

Prof.Dr. Aynur Özge, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı

Sözel Bildiri Oturumu:    

Moderatör:

Prof.Dr.Sibel Canbaz Kabay, Dumlupınar Üniv. Tıp Fak. Nöroloji AD.

Salon 2

Dal Sempozyumu  2: Çocuk nörolojisi ve yaşam kalitesi (15:30–18:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

Panel: Çocuklarda önce çıkan nörolojik sorunların Yaşam Kalitesine etkisi

Moderatörler:

Prof. Dr. Sarenur Gökben, Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Prof. Dr. Hasan Tekgül, Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Konuşma(cı)lar :

Epilepside yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. Gül Serdaroğlu, Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Serebral palside yaşam kalitesi ölçeklerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. Ayşe Tosun, Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Nöromusküler hastalıklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi gerekir mi?

Doç.Dr. Uluç Yiş, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Sözel Bildiri Oturumu:

Moderatörler:

Prof.Dr. Muzaffer Polat, Manisa CBÜ Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Doç.Dr. Erhan Bayram, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. Çocuk Nörolojisi BD.

Salon 3

Dal Sempozyumu 3: Romatolojik sorunlar, rehabilitasyon ve yaşam kalitesi (15:30–18:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD.

Panel:

Moderatörler:

Prof.Dr. Berrin Durmaz – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD.

Prof.Dr. Elif Akalın  –  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR  AD.

Konuşma(cı)lar :

Yaşlı artritli hastalarda yaşam kalitesini artırmak için öneriler

Prof. Dr. Yasemin Turan – Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR AD.   

Yaşlılarda yaşam kalitesini artırmak için temel rehabilitasyon yaklaşımları

Prof. Dr. Sibel Eyigör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. 

Yaşlılarda yaşam kalitesini artırmada iş uğraşı terapisi uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşe, Kıbrıs

Sözel Bildiri Oturumu:    

Moderatör:

Prof. Dr. Canan Tıkız, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR AD.

 

 

12 Kasım 2016  Paralel Dal Sempozyumları (13:30–17:00) (Ara: 15 30-15 45)   Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası

Salon 1

Dal Sempozyumu  4: Çocuk sağlığı sorunları ve yaşam kalitesi

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası, Amfi 1

Panel:    Moderatör: Prof. Dr. Erhun Kasırga, Manisa CBÜ. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. AD.

Konuşma(cı)lar :

Çocuklarda sağlık algısı ve yaşam kalitesine psiko-sosyal bakış

Yrd. Doç. Dr. Şermin Yalın, Manisa CBÜ. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi AD.

Çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirmesinde kullanılan genel amaçlı ve soruna özel ölçekler ve bunların Türkiye'deki kullanımı

Doç. Dr. Dilek Ergin, Manisa Manisa CBÜ. Sağlık Bilimleri Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. Hem. AD.

Çocuklarda yaşam kalitesi: Klinik uygulamalar ve yaşanan güçlükler

Doç. Dr. İlker Günay, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi

Sözel Bildiri Oturumu:

Moderatör: Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal, Ege Üniv. Hemşirelik Fak., Çocuk Sağ. ve Hast. Hemş. AD.

Yrd. Doç. Dr. Şermin Yalın, Manisa CBÜ. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi AD.

Salon 2

Dal Sempozyumu  5: Ağrı, anestezi ve yaşam kalitesi (13:30–17:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası, Amfi 2

Panel: Yaşlı hasta, yaşam kalitesi ve anestezi: hastanın perspektifinden

Moderatör:  Prof. Dr. Erol Gökel, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon AD.

Konuşma(cı)lar :

Geriatrik yaş sınırı belirleyici mi? Yaş mı/yandaş hastalık mı?

Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş., Manisa CBÜ. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Geriatrik anestezi tetikleyici mi? Neyi /ne kadar?

Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan; Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Geriatrik  anestezide maliyet/memnuniyet

Doç. Dr. Verda Toprak, Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Sözel Bildiri Oturumu:

Moderatörler:  Prof. Dr. Sezgin Ulukaya,  Ege Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Prof. Dr. Murat Aksun İzmir Katip Çelebi Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji  ve Reanimasyon AD.

Salon 3

A-Dal Sempozyumu  6: Yaşam kalitesini  tehdit eden süreğen hastalıklarda medikal yaklaşım ve yaşam kalitesi (13:30–15:30)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası, Amfi 3

Panel : Onkolojide yaşam kalitesi

Moderatör:  Prof.Dr. Ender Ellidokuz, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji BD.

Konuşma(cı)lar :

Onkolojide bir sonuç ölçütü olarak yaşam kalitesi   

Prof.Dr.Rukiye Pınar, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü

Deri kanserlerinde yaşam kalitesi  

Prof. Dr. Aylin Ermertcan Manisa CBÜ. Tıp Fak. Dermatoloji AD.

Sözel Bildiri Oturumu:    

Moderatör:  Prof. Dr. Aynur Türeyen, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. İç Hastalıkları Hemş. AD.

B-Dal Sempozyumu  7: Yaşam kalitesin tehdit eden süreğen hastalıklarda cerrahi yaklaşım  ve yaşam kalitesi (15:30–17:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası, Amfi 3

Panel : Cerrahisi sonrası yaşam yalitesi

Moderatör:  Doç. Dr. Adalet Koca Kutlu, Manisa CBÜ. Sağlık Bilimleri Fak. Cerrahi Hast. Hemş. AD.

Konuşma(cı)lar :

Yaşlılarda cerrahi ve yaşam kalitesi

Prof. Dr. Fatma Demir Korkmaz, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. Cerrahi Hast. Hemş. AD.

Yaşlılarda omurga cerrahisinde yaşam kalitesi

Prof. Dr. Ömer Akçalı, Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD.

Yaşlılarda düşmeler ve yaşam kalitesi

Yrd.Doç.Dr. Dilek Çeçen, Manisa CBÜ. Sağlık Bilimleri Fak. Cerrahi Hast. Hemş. AD.

Meme küçültme cerrahisi ve yaşam kalitesi

Doç. Dr. Yavuz Keçeci, Manisa CBÜ Tıp Fak. Plastik ve Rekonstürktif Cerrahi AD.

Sözel Bildiri Oturumu:

Moderatör:  

Doç. Dr. Emel YILMAZ, Manisa CBÜ. Sağlık Bilimleri Fak. Cerrahi Hast. Hemş. AD.

Salon 4

Dal Sempozyumu  8: Yaşam kalitesinde metodoloji ve halk sağlığı oturumu (13:30–17:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Amfileri Binası, Amfi 4

Sözel Bildiri Oturumu:

Moderatörler:  Prof. Dr. Süheyla Özsoy, Ege Üniv. Hemşirelik Fak. Halk Sağlığı Hemş. AD.

Doç. Dr. Mustafa Tözün, İzmir Katip Çelebi Üniv. Tıp Fak, Halk Sağlığı AD.

 

 

 

sunum

BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI

11 Kasım CUMA – Paralel Dal Sempozyumları (15:30–18:00) Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD Salon 1 Dal Sempozyumu  1: Nörolojik Sorunlar ve YK Dal paneli  ve Sözel bildiriler Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD   Bildiri No: 1 – Esansiyel Tremorlu Hastalarda Denge Eğitiminin Denge, Yürüme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Bilge Kara, …

Sayfaya bak »