Kurullar

Bildiri Ödül Jürisi

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜL JÜRİSİ Prof.Dr.Hayriye ELBİ Prof.Dr.Ömer AYDEMİR Prof.Dr.Rukiye PINAR Prof.Dr.Erhan ESER Yrd.Doç.Dr.Hakan BAYDUR

Sayfaya bak »

Bilimsel Kurul

Üyeler Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu Prof. Dr. Aylin Türel Ermertcan Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci Prof. Dr. Barış Toprak Prof. Dr. Canan Tıkız Prof. Dr. Cengiz Kırmaz Prof. Dr. Demet Aydın Prof. Dr. Demet Özbabalık Prof. Dr. Erhan Eser Prof. Dr. Erol Gökel Prof. Dr. Ertuğrul Ercan Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş …

Sayfaya bak »

Düzenleme Kurulu

KONGRE DÜZENLEME KURULU Hayriye Elbi (Başkan) Erhan Eser (Sekreter) Hakan Baydur (Sekreter) Ömer Aydemir Aylin Ermertcan Dilek Ergin Özlem Kuman Aynur Çetinkaya Gül Gerçeklioğlu

Sayfaya bak »

Kongre Bilim Dalları

Ağız- Diş sağlığı ve SYK Akciğer kanseri ve SYK Akciğer Kanseri ve SYK Anestezi-Reanimasyon, Ağrı SYK Çocuk alerjisinde SYK Çocuk Hemato-onkolojisi ve SYK Çocuk Nefrolojisi Dermatolojojik sorunlar ve SYK Endokrinoloji ve SYK Erişkin solunum hastalıkları ve SYK Geriatrik sorunlar ve SYK Halk sağlığı ve SYK Hemşirelik ve SYK İş sağlığı ve SYK Kardiyolojik sorunlar ve SYK …

Sayfaya bak »