Kongre Programı'e dön

BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI

11 Kasım CUMA – Paralel Dal Sempozyumları (15:30–18:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

Salon 1

Dal Sempozyumu  1: Nörolojik Sorunlar ve YK

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

Bildiri No: 1 – Esansiyel Tremorlu Hastalarda Denge Eğitiminin Denge, Yürüme Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Bilge Kara, Turhan Kahraman, Melda Soysal Tomruk, Berril Dönmez Çolakoğlu, Özge Yılmaz Küspeci

Sunucu Yazar: Bilge Kara

 

Bildiri No: 2 – Multipl Skleroz’da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Muhammed Zahid Uz, Bilge Kara, Egemen İdiman, Derya Kaya

Sunucu Yazar: Bilge Kara

 

Bildiri No: 3 – Multiple Sklerozlu Kadınlarda Seksüel Disfonksiyon, Yorgunluk Ve Depresyonun Yaşam Kalitesine Etkisi

Selin Akıncıoğlu, Nurgül Güngör Tavşanlı, Hatice Mavioğlu

Sunucu Yazar: Selin Akıncıoğlu

 

Bildiri No: 4 – Multiple Skleroz Hastalarının Bakım Verenlerinde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Gülbin Ergin, Ayşe Volkan, Bilge Kara

Sunucu Yazar: Ayşe Volkan

 

Bildiri No: 5 – Multipl Skleroz Hastalarının Spastisite Derecesinin Uyku Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Çağdaş Balcı, Adile Özkan, Handan Işık Özışık Karaman

Sunucu Yazar: Çağdaş Balcı

 

Bildiri No: 6 – İnme Geçirmiş Hastalara Bakım Verenlerin Akut Ve Kronik Dönemdeki Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Algıları

Muhammed Arca, Ali Ceylan

Sunucu Yazar: Muhammed Arca

 

 

 

 

 

Salon 2

Dal Sempozyumu  2: Çocuk Nörolojisi ve YK

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

Bildiri No: 7 – Epilepsi tanısıyla izlenen hastalar ve annelerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi

Erhan Bayram, Yasemin Topcu, Pakize Karaoğlu, Uluç Yiş, Semra Hız Kurul

Sunucu Yazar: Erhan Bayram

Bildiri No: 8 – Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Arasında Vertigo Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin  Değerlendirilmesi

Ramazan Sağlan, Saniye Göktaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Egemen Ünal, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal

Sunucu Yazar: Ramazan Sağlan

 

Salon 3

Dal Sempozyumu  3: Romatolojik Sorunlar, Rehabilitasyon ve YK

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

Bildiri No: 9 – Romatoid Artrit Hastalarında Jenkins Uyku Değerlendirme Anketi’nin (JSEQ) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Mehmet Tuncay Duruöz, Çağrı Ünal Ertekin, Fırat Ulutatar, Canan Şanal Toprak, Osman Hakan Gündüz

Sunucu Yazar: Çağrı Ünal Ertekin

 

Bildiri No: 10 – Artrit Etkisi Ölçüm Skalası-2 Kısa Formunun (AIMS2-SF) Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Araştırılması

Mehmet Tuncay Duruöz, Çağrı Ünal Ertekin, Canan Şanal Toprak

Sunucu Yazar: Çağrı Ünal Ertekin

 

Bildiri No: 11 – Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi Ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi

Banu Dilek, Ebru Şahin, Didem Erdem, Deniz Bulut, Selmin Gülbahar

Sunucu Yazar: Banu Dilek

 

Bildiri No: 12 – Psöriatik Artrit Hastalarında Dengenin Değerlendirilmesi Ve Klinik Fonksiyonel Parametreler İle İlişkisinin Araştırılması

 Hatice Şule Baklacıoğlu, Mehmet Tuncay Duruöz, Canal Şanal Top, Kardelen Gencer,  Pamir Atagündüz

Sunucu Yazar: Hatice Şule Baklacıoğlu

 

Bildiri No: 13 – Jenkins Uyku Değerlendirme Anketinin Psöriatik Artrit Tanılı Hastalarda Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Kardelen Gencer, Tuncay Duruöz, Fırat Ulutatar, Hatice Şule Baklacıoğlu, Didem Erdem

Sunucu Yazar: Didem Erdem

 

Bildiri No: 14 – Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Jenkins Uyku Skalasının Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Mehmet Tuncay Duruöz, Fırat Ulutatar, Ekim Can Öztürk, Canan Şanal Toprak, Anwar Suhaimi

Sunucu Yazar: Fırat Ulutatar

 

Bildiri No: 15 – Toronto Psoriatik Artrit Tarama II (TOPAT-II) Anketinin Türk Toplumunda Geçerlilik Çalışması

Canan Şanal Toprak,  Mehmet Tuncay Duruöz, Fırat Ulutatar

Sunucu Yazar: Canan Şanal Toprak

 

 

Bildiri No: 16 – Ankilozan Spondilit Hastalarında Hastalık Aktivitesinin Ve Fonksiyonel Düzeyin yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Mine Pekesen Kurtça, Elif Gür Kabul, Bilge Başakçı Çalık, Ummuhan Baş Aslan, Murat Taşçı, Veli Çobankara

Sunucu Yazar: Mine Pekesen Kurtça

 

Bildiri No: 17 – Romatoid Artrit Hastalarında Hastalık Aktivitesi, Yaşam Kalitesi Ve Fonksiyonel Durumu Etkiler Mi?

Elif Gür Kabul, Mine Pekesen Kurtça, Bilge Başakcı Çalık, Ummuhan Baş Aslan, Murat Taşçı

Sunucu Yazar: Elif Gür Kabul

 

Bildiri No: 18 – Spinal Patolojisi Olan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ayşe Kayalı, Gülbin Ergin, Bilge Kara

Sunucu Yazar: Ayşe Kayalı

 

Bildiri No: 19 – Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Barsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Engin Koyuncu, Güldal Funda Nakipoğlu Yüzer, Özlem Taşoğlu, Zerrin İnce, Neşe Özgirgin

Sunucu Yazar: Engin Koyuncu

 

 

Bildiri No: 20 – Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Kolşisinin Hastaların Bilişsel Ve Duygusal Süreçlerine Etkisi

Özge Devezer, Sevda Bulduk,  Mehmet Tuncay Duruöz

Sunucu Yazar: Özge Devezer

 

Bildiri No: 21 – Karpal Tünel Sendromunun Yaşam Kalitesi Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi (Ön Sonuçlar)

Burcu Karaca, Yusuf Yıdırım

Sunucu Yazar: Burcu Karaca

 

Bildiri No: 22 – Sırt Ve Bel Ağrısı Olan Ve Olmayan Tıbbi Sekreterlerin Klinik Faktörlerinin Karşılaştırılması

Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay

Sunucu Yazar: Fatmanur Aybala Koçak

 

Bildiri No: 23 – Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanımının Uyku, Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Solunum Üzerine Etkisi

Özge Çakır, Berna Calp, Abdullah Koyuncu, Mustafa Özer

Sunucu Yazar: Özge Çakır

 

 

 

 

12 Kasım CUMARTESİ – Paralel Dal Sempozyumları (13:30–17:00) (15 30-45 ara)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

Salon 1

Dal Sempozyumu  4: Çocuk Sağlığı Sorunları ve YK

Dal paneli  ve Sözel bildiriler (13:30–17:00)

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

 

Bildiri No: 24 – Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Uyku Ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Gonca Özyurt,  Yusuf Öztürk,  Aynur Akay Pekcanlar

Sunucu Yazar: Yusuf Öztürk

 

Bildiri No: 25 – Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Terapötik At Binme Aktivitelerinin Yaşam Kalitesi Ve Otizm Belirtileri Üzerine Etkisi

Gonca Özyurt, Çağla Dinsever,  Selçuk Akpınar,  Kürşat Özcan,  Yücel Şal, Yusuf Öztürk

Sunucu Yazar: Yusuf Öztürk

 

Bildiri No: 26 – Fonksiyonel Kabızlıklı Çocuklarda Yaşam Kalitesi, Hasta Ve Ebeveynin Psikososyal Değerlendirilmesi

Yeliz Çağan Appak, Şermin Yalın Sapmaz, Güzide Doğan, Ahmet Herdem, Beyhan Cengiz Özyurt, Erhun Kasırga

Sunucu Yazar: Yeliz Çağan Appak

 

Bildiri No: 27 – Konjenital Kalp Hastalıklı Çocukların Annelerinin Tepkileri: Yaşam Kalitesi, Anksiyete Ve Depresyon İlişkisi, Ebeveyn Tutumları, Aile İşlevselliği

Fatoş Alkan,Tamay Sertçelik, Şermin Yalin Sapmaz,Şenol Coşkun, Erhan Eser,

Sunucu Yazar: Fatoş Alkan

 

Bildiri No: 28 – Konjenital Kalp Hastalıklı Çocuklarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete Ve Depresyon İlişkisi

Fatoş Alkan, Tamay Sertçelik,  Şermin Yalin Sapmaz,  Şenol Coşkun, Erhan Eser

Sunucu Yazar: Fatoş Alkan

 

Bildiri No: 29 – Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Yusuf Öztürk, Gonca Özyurt, Aynur Pekcanlar Akay

Sunucu Yazar: Yusuf Öztürk

 

Bildiri No: 30 – Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 7-17 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi

Öznur Bilaç, Canem Kavurma, Arif Önder, Yakup Doğan, Şermin Yalın Sapmaz

Sunucu Yazar: Arif Önder

 

Bildiri No: 31 – Astımlı Çocuk Ve Adölesanların Öz-Etkililiklerinin Yaşam Kalitesine Etkisi

 Duygu Karaarslan,  Zümrüt Başbakkal

Sunucu Yazar: Duygu Karaarslan

 

Bildiri No: 32 – Alopesi Areata Tanılı Çocuk Ve Ergenlerde Yaşam Kalitesi, Aile İşlevselliği Ve Psikopatoloji

Ayşe Kutlu, Selcen Kundak

Sunucu Yazar: Ayşe Kutlu

 

Bildiri No: 33 – Obezitesi Olan 7-17 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi

Arif Önder, Gamze Çelmeli, Canem Kavurma, Öznur Bilaç,Yakup Doğan,Esin Özatalay

Sunucu Yazar: Arif Önder

 

Bildiri No: 34 – Vitiligo Hastalığı Olan Çocuklar Ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi, Depresyon Ve Kaygı Düzeyleri

Özlem Önen, SelcenYamacı, Handan Özek Erkuran, Ayşe Kutlu, Burcu Çakaloz

Sunucu Yazar: Özlem Önen

 

Bildiri No: 35 – Çölyak Hastası Çocukların Ruhsal Durumları, Yaşam Kalitesi Ve Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi

Güzide Doğan, Şermin Yalın Sapmaz, Yeliz Çağan Appak, Masum Öztürk, Yeşim Yiğit, Beyhan Cengiz Özyurt, Erhun Kasırga

Sunucu Yazar: Güzide Doğan

 

Bildiri No: 36 – Otizmde Yaşam Kalitesi Anketi- Ebeveyn Sürümünün Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Börte Gürbüz Özgür, Hatice Aksu, Erhan Eser

Sunucu Yazar: Börte Gürbüz Özgür

 

Bildiri No: 37 – Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Börte Gürbüz Özgür, Erhan Eser, Hatice Aksu

Sunucu Yazar: Börte Gürbüz Özgür

 

Bildiri No: 38 – Obezite Tanılı Çocuk Ve Ergenlerde Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi Ve Duygudurum Değerlendirilmesi

Deniz Kızılay Özalp, Semra Şen, Betül Ersoy, Şermin Yalın Sapmaz

Sunucu Yazar: Deniz Kızılay Özalp

 

Bildiri No: 39 – Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği-Özbildirim Formu Türkçe Güvenilirliği Ve Geçerliliği

Şermin Yalın Sapmaz, Dilek Ergin, Nesrin Şen Celasin, Öznur Bilaç, Masum Öztürk, Duygu Karaarslan,  Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Ömer Aydemir

Sunucu Yazar: Şermin Yalın Sapmaz

 

 

 

 

Salon 2

Dal Sempozyumu  5: Anestezi, Ağrı ve YK (13:30–17:00)

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

 

Bildiri No: 40 – Ankilozan Spondilitde Dominant Mizacın Ağrı Seviyesi, Hastalık Aktivitesi Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Tülay Yıldırım, Dilek Solmaz, Murat Emul, Gürkan Akgöl, Dilek Yalvaç, Yüksel Ersoy

Sunucu Yazar: Tülay Yıldırım

 

Bildiri No: 41 – Kronik Ağrılı Hastalarda Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Ceyda Afacan, Eren Yılmaz Afacan

Sunucu Yazar: Ceyda Afacan

 

Bildiri No: 42 – Yaşlı Opere Kalça Kırığı Olan Hastalarda Postoperatif Mortalite Ve Morbidite Belirlenmesinde Asa Risk Sınıflaması İle Kırılganlık Skorunun Karşılaştırılması Ve Hasta Memnuniyetinin Saptanması

Verda Toprak, Pelin Şen, Emre Demirçay, Leyla Çağlayan

Sunucu Yazar: Verda Toprak

 

Bildiri No: 43 – Lomber Disk Hernisi Olan Olgularda Farklı Tedavi Yöntemlerinin Ağrı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Duygu Aktar Reyhanioğlu, Fatih Sefil

Sunucu Yazar: Duygu Aktar Reyhanioğlu

 

 

 

 

Salon 3

A-   Dal Sempozyumu  6: Yaşlılıkta ve YK’ni Tehdit Eden Süregen Hastalıklarda Medikal Yaklaşım ve YK (13:30–15:30)

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

Bildiri No: 44 – Metastatik Olmayan Nonmelanom Deri Kanserli Hastalarda ‘Skin Cancer   Index’in   Türkçe’ye   Kültürel   Uyarlaması   Ve   Türkçe Sürümün Güvenilirliği (Ön Sonuçlar)

M.Kürşat Evrenos, Aylin Türel Ermertcan, Tubanur Çetinarslan, Önder Karaarslan, Mehmet Dadacı, Hakan Uzun, Ferdi Öztürk, İlgül Zeren Bilgin, Yavuz Keçeci, Erhan Eser

Sunucu Yazar: M.Kürşat Evrenos

Bildiri No: 45 –  Herediter Anjiyoödem Hastalarında Yaşam Kalitesi: Hastalığın Getirdiği Yük

Özlem Kuman Tunçel, Nihal Mete Gökmen, Nazlı Kahraman, Okan Gülbahar, Şebnem Pırıldar

Sunucu Yazar: Özlem Kuman Tunçel

Bildiri No: 46 – Seaattle Anjina Skalasının Türk Populasyonunda Geçerliliği

Mehmet Tuncay Duruöz, Fırat Ulutatar, Canan Şanal Toprak, Anwar Suhaimi

Sunucu Yazar: Fırat Ulutatar

 

Bildiri No: 47 – Jinekolojik Sağlık Davranışları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Arasındaki İlişki

Pınar Koçkanat, Mine Bekar

Sunucu Yazar: Pınar Koçkanat

 

Bildiri No: 48 – Gestasyonel Diyabetes Mellituslu Kadınların Yaşadığı Yorgunluğun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Ticen Altın, Nurgül Güngör Tavşanlı

Sunucu Yazar: Nurgül Güngör Tavşanlı

 

B-   Dal Sempozyumu  7: YK’ni Tehdit Eden Süregen Hastalıklarda Cerrahi Yaklaşım  ve YK  (15:30–17:00)

Dal paneli  ve Sözel bildiriler

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık Binası, Tıp Eğitimi AD

 

Bildiri No: 49 – Homeopati Kullanan Kişilerin Yaşam Kaliteleri Ve Homeopatiye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Adalet Kutlu, Mehmet Gülşen

Sunucu Yazar: Mehmet Gülşen

 

 

E.Ü. Tıp Fakültesi Derslikleri 4. Amfi

(13:30-17:00)

YK’nde Metodoloji ve Halk Sağlığı Oturumu Sözel Bildiriler

 

 

Bildiri No: 50 – Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuranlarda Framingham Risk Profili Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ramazan Sağlan, Selma Metintaş

Sunucu Yazar: Ramazan Sağlan

 

Bildiri No: 51 – Eskişehir Mevsimlik Tarım İşçileri Ve Yerel Halkın Çocuklarında Yaşam Kalitesi Karşılaştırılması

Zeynep Demirtaş, Hatice Aygar, Gülsüm Öztürk Emiral, Melike Alaiye, Ece Elif Öcal, Muhammet Fatih Önsüz, Selma Metintaş

Sunucu Yazar: Gülsüm Öztürk Emiral

 

Bildiri No: 52 – İzmir’de Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşyeri Zorbalığına Maruz Kalma Durumları Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

 Begüm Es, Nurgül Güngör Tavşanlı

Sunucu Yazar: Begüm Es

 

Bildiri No: 53 – Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ve Genel Sağlık Algısı İlişkisinin Yaşam Koşulları Farklı İki Grupta Değerlendirilmesi

Ece Elif Öcal, Gülsüm Öztürk Emiral, Hatice Aygar, Zeynep Demirtaş, Melike Alaiye, Muhammet Fatih Önsüz, Selma Metintaş

Sunucu Yazar: Ece Elif Öcal

 

Bildiri No: 54 – Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Genel Yaşam Kaliteleri Ve Depresyon Durumları

Nihal Büker, Erdoğan Kavlak, Raziye Şavkın, Khalid Yahya Abdullah Alsayani

Sunucu Yazar: Raziye Şavkın

 

Bildiri No: 55 – Tıp Fakültesi Öğrencileri Ve Araştırma Görevlilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Pınar Özdemir Deniz, Ferhat Yıldız, Burak Çapacı, Ali Arıkan, Filiz Abacıgil, Erdal Beşer

Sunucu Yazar: Ferhat Yıldız

 

 

Bildiri No: 56 – Balıkesir’de Kentsel Bir Bölgede Yaşayan Kişilerin Genel Sağlıklarını Algılama Durumlarının İncelenmesi

 Celalettin Çevik, İbrahim Aldemir, Saliha Şence

Sunucu Yazar: Celalettin Çevik

 

Bildiri No: 57 – Balıkesir’de Karesi İlçesine Bağlı Bir Mahallede Yaşayan Kişilerin Hastalanma Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Celalettin Çevik, İbrahim Aldemir, Saliha Şence

Sunucu Yazar: Celalettin Çevik

 

Bildiri No: 58 – Bedensel Engellilerde Bakım Kalitesinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Nadir Maşalacı, Hakan Baydur

Sunucu Yazar: Hakan Baydur

 

Bildiri No: 59 – Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği Kısa Formunun Türkçe’ye Uyarlanması

Türkan Özbayır, Özlem Soyer, Arzu Aslan

Sunucu Yazar: Özlem Soyer

 

Bildiri No: 60 – Yaşlı Bireylerin Kronik Hastalık Durumu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, Çanakkale Örneği

Buse Yüksel, Özgür Özerdoğan,Merve Çelik, Sibel Cevizci, Coşkun Bakar

Sunucu Yazar: Buse Yüksel

 

Bildiri No: 61 – Çanakkale’de Yaşlılarda Yaşam Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi İle Değerlendirilmesi

Merve Çelik, Sibel Cevizci, Özgür Özerdoğan, Buse Yüksel, Coşkun Bakar

Sunucu Yazar: Merve Çelik

 

Bildiri No: 62 – Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi

Sibel Cevizci, Merve Çelik, Buse Yüksel, Özgür Özerdoğan, Coşkun Bakar

Sunucu Yazar: Sibel Cevizci

 

Bildiri No: 63 – Manisa Şehzadeler Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesinde Bazı Kentsel Bölgelerde Yaşlılarda Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri

Şebnem Güvenç, Erhan Eser

Sunucu Yazar: Şebnem Güvenç

 

Bildiri No: 64 – Huzurevinde Yaşayan Bireylerin Genel Sağlık Durumu, Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Depresif Belirti Düzeyleri

Şemsinnur Göçer, Osman Günay, R.Özlem Ulutabanca, Tuncay Polat, Zehra İncedal Sonkaya

Sunucu Yazar: Şemsinnur Göçer

 

Bildiri No: 65 – Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülünün Alternatif Türkçe Kısa Sürümlerinin (WHOQOL-Old-Short) Psikometrik Çözümlemeleri

Erhan Eser, Sultan Eser

Sunucu Yazar: Erhan Eser