Kurullar'e dön

Bildiri Ödül Jürisi

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜL JÜRİSİ

Prof.Dr.Hayriye ELBİ

Prof.Dr.Ömer AYDEMİR

Prof.Dr.Rukiye PINAR

Prof.Dr.Erhan ESER

Yrd.Doç.Dr.Hakan BAYDUR